7. klasside õpilased osalesid täna, 11. novembril 2020 Läänemaal Silma Õpikoja programmis "Teadusliku uurimismeetodi rakendamine", kus uuriti ja vaadeldi pilliroogu.

 
Meeskonda kuulusid Christopher Kulasalu (10.a), Kevin Kiveste (8.a) ja Eric-Rene Raid (12.a). Õpilasi juhendas õpetaja Esper Kaar.
 
Laupäeval, 7. novembril 2020 toimunud võistlusel "MAGIC CTF" pidi meie võistkond 4 tunni jooksul ära lahendama üle 100 ülesande, milles said õpilased rakendada nuputamis- ja koodimurdmisoskuseid ning realiseerida oma huvi küberturvalisuse ja IT-maailma vastu. Osalejate hulgas olid Eesti, USA ja teiste riikide üldharidus-, kutse- ja ülikoolid.
 
Meie kooli mees- ja naiskond on juba detsembris osalemas järgmisel Eestis korraldataval võistlusel "Küberpähkel".
 
The Mid-Atlantic Gigabit Innovation Collaboratory, Inc. (MAGIC) poolt korraldatava ürituse eesmärk on suurendada õpilaste huvi kübermaailma vastu ning seeläbi suurendada IT-talentide jõudmist tööturule.
 

Meie kooli õpilased võtsid osa meediapädevuse nädalast ja mängisid rahvusraamatukogu hariduskeskuse saadetud kaardimängu "Trollist targem". Osalesime ka konkursil, kus pidi tegema mängimisest video või kollaaži ja mõtlema ise ühe mängukaardi. Pildil 8.c tüdrukud, kes proovivad internetitrolli seljatada.

Esmaspäeval, 2. novembril 2020 osales 11. klass video vahendusel Tallinna Spordi- ja Noorsooameti korraldatud töötoas, mis keskendus eesmärkide püstitamisele ja elluviimisele. 

 
Peale vaheaega sattusid TJG 7. klasside õpilased looduse lainele. Loodusmuuseumi programmile lisandus KIKi projekt "Lahemaa metsadega sinasõbraks". Kolmetunnise retke jooksul tutvuti erinevate metsakooslustega ja vaadati ning kuulati loodust. Õpilased said viibida tõeliselt ürgses metsas ja pidada lõpus piknikku püstkojas. 
Ja, et oleks tõeliselt võimas laine, siis neljapäeval alustab "Avasta ja imesta" projekt, mis sellel aastal hõlmab ainult meie kooli õpilasi ja selles osaleb 29 õpilast.

27. oktoobril 2020 toimus meie koolis 7. klasside õpilastele Loodusmuuseumi töötuba "Elurikkus", mis oli põnev ja pakkus tavatunnile vaheldust. Töötoas uuriti Eesti looduse mitmekesisust erinevates organismirühmades (selgroogsed ja selgrootud loomad, taimed, seened), unustamata ka kivististena säilinud, varasemate geoloogiliste ajastute looduspärandit. Õpilased said väikestes gruppides töötades läbida 90 minuti jooksul meie elurikkust ja looduskaitset eri nurkade alt tutvustavaid tegevuspunkte. Tegevuspunktide keskmes olid arendavad praktilised ülesanded õppevahenditega (topised, kivistised, herbaarlehed, loodushelid jms) loodusmuuseumi õppekogudest.