hero-bannerbanner-mobile-min (1)

Iseseisva õppimise päev

10. aprillil toimub nutikuu raames iseseisva õppimise päev. Sellel päeval toimub õppimine e-õppe vormis. Ülesanded leiad kooli kodulehelt.

Rakendame oma koolis muutunud õpikäsitust, et kasvatada ennastjuhtivat õppijat, kes seab eesmärgid ja otsib lahendusi ning vastutab tulemuse saavutamise eest. Iseseisva õppimise päeval arendame kõiki üldpädevusi. Õpetajad on koostanud ülesanded, lõimides erinevaid ainevaldkondi.

Õppeülesanded ja juhised on järgmised: 

1.-2. klassi ülesanded 
3.-4. klassi ülesanded 
5.-6. klassi ülesanded 
7.-9. klassi ülesanded 
10.-12. klassi ülesanded 

Digitarkus on kaasaegse tarkuse vorm!

Keele ja kultuuri teema-aasta