hero-bannerbanner-mobile-min (1)

Tere tulemast 10. klassi!

Õpilaste vastuvõtt Tallinna Järveotsa Gümnaasiumi 2021/2022 õppeaastaks

Elektroonilised eesti keele ja matemaatika sisseastumistestid toimuvad 16. aprillil 2021.

Registreeruda saab kuni 31. märtsini.

Registreerimisvorm asub siin.

Registreerimisvormi täitmiseks on vaja sisse logida Google`i kontoga. Alternatiivse võimalusena võib saata e-kirja aadressile infojuht@jarveotsa.ee.
Kirja sisusse märkida oma nimi, isikukood, telefoninumber, õppesuund, a-võõrkeel, b-võõrkeel ja kool, kus hetkel õpid. Kirja manusesse lisada klassitunnistuse koopia või väljavõte eKoolist.

Elektrooniliste katsete sooritamiseks on vaja õpilase isikukoodi, mille kool edastab SA Harno testi soorituste isikustamise eesmärgil.


Tallinna Järveotsa Gümnaasiumi 10. klassi sisseastumiseks toimuvad elektroonilised sisseastumistestid

Enne testi:

Alates 7. aprillist saavad 10. klassi kandideerijad EIS (Eksamite Infosüsteem) keskkonnas teha harjutustesti ja arvuti kontrollimise testi. Testide sisu, sooritamise ja verifitseerimise kohta leiad infot juhendist, mis asub siin.

Palume enne teste tähelepanu pöörata järgnevale:

 • EISi sisselogimiseks on vaja ID- kaarti, mobiil-IDd või Smart-IDd. Kui mingil põhjusel pole kandidaadil võimalik ühtegi nimetatud vahendit kasutada, saab lapsevanem oma lapsele teha EISi sisselogimiseks HarID konto aadressil www.harid.ee.
 • testi tegemiseks tuleb sooritaja verifitseerida. Selleks on vajalik kaameraga arvuti ja isikut tõendav dokument. Mobiiltelefonis testi teha ei saa!
 • tee eelnevalt läbi arvuti kontrollimise test, et olla kindel oma arvuti sobivuses.

Kui Sul pole testi tegemise ja vestluse päeval võimalik kasutada veebikaameraga arvutit, siis küsi abi koolist, kus praegu õpid.

Harjutustest on avalikus vaates ja seda võib läbi teha mitu korda.

Elektroonilised eesti keele ja matemaatika sisseastumistestid toimuvad 16. aprillil algusega kell 10.00.
Teste saab õpilane sooritada kodus.

 • EIS keskkonda sisselogimist alusta vähemalt 5-10 minutit enne testi toimumist.
 • Kell 10.00-11.00 toimub matemaatika test ja kell 11.15-12.15 toimub eesti keele test.
 • Üks test kestab 60 minutit. Kahe testi vahel on puhkepaus 15 minutit ja kui brauserit kinni ei pane, siis ei pea end uuesti testile sisse logima ja identifitseerima.
 • Testid on ühesuunalised, st eelmistele ülesannetele ei saa tagasi liikuda.
 • Kõik ülesanded vastavad põhikooli riiklikule õppekavale. Iga osa annab maksimaalselt 100 punkti.
 • Testide tulemused tehakse koolile teatavaks 23. aprillil 2021.

Küsimuste korral pöördu TJG õppejuhi poole aadressil mari.uudelt@jarveotsa.ee või telefonil 618 0113.


Tallinna Järveotsa Gümnaasiumi 10. klassi vastuvõtu aluseks on edukalt sooritatud e-testid, 9. klassi tunnistuse hinded ja videovestlus.

Sisseastumisvestlused toimuvad videokeskkonnas, milleks on vajalik töötava kaameraga ja mikrofoniga arvuti.

Vestluse temaatika hõlmab kandidaadi õppesuuna valiku põhjendust, üldkultuurilist silmaringi, õpimotivatsiooni, eneseanalüüsivõimet ning ühiskondlikku aktiivsust. Vestlusvoorus toimub suunatest, mille tulemust arvestatakse vestlusvooru hindamisel. Suunatest on suuline ja selle käigus kontrollitakse õpilase teadmisi vastavalt suunaspetsiifilistele küsimustele loodusainetest (reaal-meedia suund) või inglise keelest (inglise keele suund). Jaapani keele suunda kandideerijad esitavad motivatsioonikõne, milles väljendavad oma huvi jaapani keele ja kultuuri vastu.

Sisseastuja koondtulemus kujuneb järgmiselt:

 • eesti keele test: 0−20 punkti;
 • matemaatika test: 0−20 punkti;
 • 9. klassi tunnistuse 1.−2. trimestri, 1. poolaasta või 1.−3. veerandi keskmine hinne: 0−20 punkti;
 • vestlusvoor: 0−30 punkti (sh suunatest 0−10 punkti).

Kokku on võimalik saada maksimaalselt 90 punkti.

Testide, vestluse ja 9. klassi tunnistuse hinnete alusel koostatakse pingerida katsed edukalt läbinud õpilastest. Õpilasele teatatakse tulemusest e-kirja teel.

Vastuvõtukomisjoni otsus õpilaskandidaadiks arvamise/mittearvamise kohta tehakse õpilasele teatavaks e-kirja teel hiljemalt kahe nädala jooksul peale viimase testi toimumist.

Oma soovi õppida Tallinna Järveotsa Gümnaasiumis peab õpilaskandidaat kinnitama määratud tähtajaks e-kirja teel aadressil jg@jarveotsa.ee. Taotlusi 10. klassi astumiseks koos põhikooli lõputunnistusega võetakse vastu üldjuhul 25. juunini. Dokumendid esitatakse elektrooniliselt aadressil jg@jarveotsa.ee.

Kooli vastuvõtmiseks esitab sisseastuja elektrooniliselt aadressile jg@jarveotsa.ee järgmised dokumendid:

 • kirjalik taotlus (.docx) (.pdf)
 • põhihariduse omamist tõendava dokumendi koopia
 • õpilaspileti digifoto (.jpg formaadis, faili nimeks õpilase isikukood) saata aadressile infojuht@jarveotsa.ee

Vaata lisainfot: Tallinna Järveotsa Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord (.pdf)

Tallinna Järveotsa Gümnaasium ootab Sind!