hero-bannerbanner-mobile-min (1)

Pikapäevarühm

Pikapäevarühma töös osalevad 1. klassi õpilased. Vabal ajal mängitakse, joonistatakse ning tegeldakse muu huvitavaga. Sobiva ilmaga käiakse ka jalutamas või staadionil mängimas.

Pikapäevarühmas teevad õpilased koduseid ülesandeid, mida vajadusel juhendab pikapäevarühma õpetaja. Pikapäevarühm töötab kuni kella 16.00.

Alates 1. septembrist 2023 on pikapäevarühma tasu 1,60 eurot tund.
Tallinna Haridusameti juhataja 20.04.2023 käskkiri nr HA-4/23 “Tallinna munitsipaalkoolide tasulise pikapäevarühma ühe tunni õppetasu kehtestamine”

Elektroonilise arve esitab vanemale Tallinna Linnakantselei.

Õpilastel on võimalik süüa täiendavat tasulist koolilõunat (vt toitlustamine).

REGISTREERIMISVORM