hero-bannerbanner-mobile-min (1)

Tule tööle

Tallinna Järveotsa Gümnaasium otsib oma meeskonda


TUGISPETSIALISTI (eripedagoog, koolipsühholoog)

Ootame Sind

 • kui oled rõõmsameelne ja vastutustundlik ning erialase haridusega;
 • kui jagad meie kooli väärtusi ja ühiseid eesmärke;
 • kui Sul on oskusi analüüsida ja planeerida oma tegevusi;
 • kui oled meeskonnatööle ja lahendustele orienteeritud ning avatud uuendustele;
 • kui leiad, et suudad ja tahad koos lastega õppida, areneda ja avastada.

Peamised tööülesanded eripedagoogile on

 • õpilase arengu- ja õpioskuste taseme kindlaks tegemine ja tema arengut mõjutavate tegurite ning õpivajaduste välja selgitamine;
 • õpetajate juhendamine ja nõustamine õpilase õppe planeerimisel ja läbiviimisel;
 • õpiabirühma- või individuaaltundide ettevalmistamine ja läbiviimine õppeasutuses.

Peamised tööülesanded koolipsühholoogile on

 • õpilase psühholoogilist arengut ja õppeprotsessis toimetulekut mõjutavate tegurite  hindamine;
 • õpilase nõustamine isikliku elu, õppetööga ning vaimse tervisega seotud probleemidega toimetulekul, tunnetusprotsesside, vaimsete võimete, käitumis- ja suhtlemisoskuste arendamisel ning õpi- ja karjäärivalikute tegemisel;
 • õpilase toetamine ning vanema ja kooli personali nõustamine kriisisituatsioonist väljatulekuks toe korraldamisel

Ootused kandidaadile

 • oskad olla isikuks, kes märkab eristuvaid lapsi, hindad nende võimeid ning aitad kujundada sobilikku õpikeskkonda;
 • oskad leida vajalikke hindamis- ja õppevahendeid, ventileerid tundeid ja vajadusel juhendad nendega toimetulekut;
 • oskad olla nõuandjaks ja vahelüliks kolleegidele ja lapsevanematele ning selgitada välja ja aidata mõista, missugust tuge laps vajab.

Pakume

 • ametialast arenemisvõimalust ja eneseteostust;
 • võimalust rakendada oma ideid ja teadmisi;
 • häid sportimisvõimalusi;
 • pikka suvist puhkust.

Kui omad vastavale ametikohale nõutavat kvalifikatsiooni ja soovid töötada kirjeldatud ametikohal, saada kandideerimiseks oma sooviavaldus ja CV koos motivatsioonikirjaga e-posti aadressile jg@jarveotsa.ee.