hero-bannerbanner-mobile-min (1)

Avalik teave

Eelarve

Eelarvega seonduv teave on leitav Tallinna koduleheküljelt.


Riigihanked

Riigihangetega seonduv teave on leitav riigihangete registrist.


Tellitud uuringud ja analüüsid

Tellitud uuringud ja analüüsid puuduvad.


Riiklik järelevalve

Temaatiline riiklik järelvalve
12.-16.11.2007
Järelvalve läbiviimise teema:
Õpilaste õpijõudluse toetamiseks ja väljalangevuse ennetamiseks rakendatavate meetmete mõjusus.

Ettekirjutused puuduvad.

Järelevalvet teostab:
Haridus- ja Teadusministeerium (Munga 18, Tartu 50088; hm@hm.ee, tel 7350222)


Jõustunud kohtulahendid

Jõustunud kohtulahendid puuduvad.