hero-bannerbanner-mobile-min (1)

Avalik teave

Riigihanked

Riigihangetega seonduv teave on leitav riigihangete registrist.

Riigi Kinnisvara hankeplaan


Riiklik järelevalve

Temaatiline riiklik järelvalve
12.-16.11.2007
Järelvalve läbiviimise teema:
Õpilaste õpijõudluse toetamiseks ja väljalangevuse ennetamiseks rakendatavate meetmete mõjusus.

Ettekirjutused puuduvad.

Järelevalvet teostab:
Haridus- ja Teadusministeerium (Munga 18, Tartu 50088; hm@hm.ee, tel 7350222)


Korruptsiooni ennetamine

Korruptsiooni ennetamise eest vastutav isik on Karolin Hallika, jg@jarveotsa.ee, telefon 61 80 110

Alus: direktori 06.04.2023 käskkiri nr 1-2/6

Ametiseisund kaasneb järgmiste töökohtadega: õpetaja, haldusjuht, infojuht, direktori asetäitja õppetöö alal
Alus: direktori 25.08.2023 käskkiri nr 1-2/7

Ostumenetlusega seotud isikuteks on haldusjuht ja infojuht.
Alus: direktori 15.09.2023 käskkiri nr 1-2/3

Info veebikoolituste kohta: korruptsioon.ee

Korruptsiooni ennetamise juhend