hero-bannerbanner-mobile-min (1)

Õppenõustaja

Carl Eric Pehme
e-post: carleric.pehme@jarveotsa.ee 
Õppenõustaja on kohal esmaspäevast kolmapäevani 8.30-15.30 ruumis 305, muudel aegadel saad pöörduda meili teel.  

Õppenõustaja on kooli tugiteenuste spetsialist, kes pakub esmatasandi nõustamist õpilaste arengu toetamiseks koostöös lapsevanemate ja õpetajatega. Nõustaja juhindub oma tegevuses õpilase heaolust ja parimatest huvidest. 

Õppenõustaja tegevusvaldkonnad:

  • nõustab õpilasi  vaimse tervise probleemide esinemise korral. 
  • abistab õpilasi käitumis- ja suhtlemisoskuste arendamisel, käitumisega seotud probleemide ennetamisel ning lahendamisel.  
  • nõustab õpilasi õppetööga seonduvatel teemadel, aitab tõsta õpimotivatsiooni. 
  • osaleb õpilast ümbritsevas koostöövõrgustikus ja vajadusel suunab õpilase teiste spetsialistide poole. 
  • toetab ja nõustab õpilast, lapsevanemat ja kooli personali kriisisekkumise erinevates etappides.  

Õppenõustajaga võib rääkida ka muudel teemadel. Tule, kui tahad lihtsalt kellegagi rääkida või et keegi Sind ära kuulaks. Õppenõustajaga vestlemine on konfidentsiaalne, mis tähendab, et Sinu juttu kellelegi edasi ei räägita. Sa ei pea olema oma murega üksi.