hero-bannerbanner-mobile-min (1)

Õpilaspilet

E-õpilaspilet  on  dokument,  mis  tõendab,  et  õpilane  õpib  Tallinna  Järveotsa Gümnaasiumis ning see tagab talle ligipääsu mitmetele kooliga seotud tegevustele. E-õpilaspilet  on  isikustatud  ja  seda  saab  kasutada  Tallinna  ja  Harjumaa ühistranspordis sõiduõiguse valideerimiseks.

Tasuta  e-õpilaspilet väljastatakse õpilasele direktori käskkirja alusel kooli õppima asumisel. Koolist lahkumisel tagastab õpilane e-õpilaspileti kooli kantseleisse. 9. ja 12. klassi lõpetanute  e-õpilaspiletid  kehtivad  märgitud  kehtivusaja  lõpuni  ning  neid  koolile tagastama ei pea. Õpilane esitab klassijuhatajale e-õpilaspileti pikendamiseks iga õppeaasta esimesel nädalal.

Kui õpilaspilet on kadunud või rikutud, tuleb tellida õpilaspileti duplikaat.

Link duplikaadi tellimiseks: https://pilet.idnetwork.eu/