hero-bannerbanner-mobile-min (1)

Huviringid

Huviringid alustavad tööd oktoobrist.
Täpsema info saamiseks ja ringidesse registreerimiseks tuleb ühendust võtta ringijuhendaja-õpetajaga.
Kooli huviringid (v.a muusikaklass) on tasuta.

Juhendaja: Sirje Märjamaa
sirje.marjamaa@jarveotsa.ee
Vanuserühm: 2.-8. klassi õpilased
Ruum: 406
Toimumisaeg: K 13.00-14.30
Eesmärk: Anda õpilastele võimalus tegeleda enese arendamisega läbi loomisprotsessi.

Juhendaja: Aleksandra Di Maio
aleksandra.dimaio@jarveotsa.ee
Vanuserühm: 2.-5. klass
Ruum: 415
Toimumisaeg: E 8.00-8.45, N 14.00-14.45, K 14.00-14.45 (solistid)
Eesmärk ja õpiväljund: Õppida erinevat repertuaari ja arendada lauluoskust.
Osalemine kontsertidel ja laulupidudel.

Juhendaja: Ravo Vaga
ravo.vaga@jarveotsa.ee
Vanuserühm: 7.-9. klassi poisid
Ruum: võimla
Toimumisaeg: N 14.00-14.45
Eesmärk ja õpiväljund: Õpilaste liikumisharjumuse süvendamine. Ettevalmistus osalemiseks ja kooli esindamiseks õpilasvõistlustel.

Juhendaja: Heli Missik
heli.missik@jarveotsa.ee
Vanuserühm: 5.-8. klass
Ruum: 120
Toimumisaeg: N 15.00-16.30
Eesmärk: Arendada õpilaste käelist tegevust ning pakkuda võimalust oma kätega toredaid asju teha.

Juhendaja: Ann Aruvee
ann.aruvee@jarveotsa.ee
Vanuserühm: 5.-12. klassi õpilased
Ruum: 208
Toimumisaeg: kokkuleppel
Väljund: Kooliajaleht, mis ilmub 3 korda aastas.

Juhendaja: Ago Kalberg
ago.kalberg@jarveotsa.ee
Vanuserühm: 2.-11. klass
Ruum: 039
Toimumisaeg: T, N 15.00-16.30
Eesmärk: Tuua õpilasi konstrueerimise ja isetegemise juurde, tutvustades ka tehnoloogia võimalusi. Ringis toimub ideede ja teadmiste vahetamine õpilaste vahel. Väljundiks on erinevad programmeeritavad liikurid.

Juhendaja: Mari Uudelt
mari.uudelt@jarveotsa.ee
Vanuserühm: 7. klass
Ruum: 240
Toimumisaeg: E 14.00-15.30
Eesmärgid: Loodus- ja täppisteaduste populariseerimine läbi lõimitud aineõppe. Õpilastes uurimuslike oskuste ja loovmõtlemise arendamine. Loodusteadusliku kirjaoskuse, eneseväljendamise ja analüüsivõime arendamine.

Juhendajad: Lia Kullerkupp ja Signe Tafenau
lia.kullerkupp@jarveotsa.ee; signe.tafenau@jarveotsa.ee
Vanuserühm: 1.-12. klass
Ruum: 414
Toimumisaeg: K 14.00-15.30
Eesmärk: Anda võimalus muusikast sügavamalt huvitatud õpilastele süvendatult tegeleda ettevalmistumisega esinemisteks või konkurssideks.

Juhendaja: Marje Liedemann
marje.liedemann@jarveotsa.ee
Vanuserühm: 1. klass
Ruum: 136
Toimumisaeg: R 13.00-13.45
Eesmärk: Arendada mõtlemis- ja probleemilahendusoskusi.

 

Juhendaja: Hiroyuki Sonobe
hiroyuki.sonobe@jarveotsa.ee
Vanuserühm: 7.-9. klass
Ruum: 307
Toimumisaeg: N 14.00-14.45
Eesmärk: Tutvustada õpilastele jaapani keelt ja kultuuri ning tekitada huvi võimaluse vastu jätkata õpinguid meie gümnaasiumis jaapani keele õppesuunal.