hero-bannerbanner-mobile-min (1)

Õppenõukogu

2023/2024. õppeaasta õppenõukogud

Õppenõukogu nr 1, 11.10.2023

Päevakord:
1. Õppenõukogu sekretäri valimine
2. Õpilasele koduõppe rakendamine lapsevanema taotlusel

Õppenõukogu nr 2, 3.01.2024

Päevakord:
1. Õpilasele koduõppe rakendamine lapsevanema taotlusel

Õppenõukogu nr 3, 21.02.2024

Päevakord:
1. Õpilasele koduõppe rakendamine lapsevanema taotlusel

Õppenõukogu nr 4, 20.03.2024

Päevakord:
1. Õpilasele koduõppe rakendamine lapsevanema taotlusel

Õppenõukogu nr 5

Päevakord:
1.  Kooli õppekava ja selle muudatuste läbiarutamine ja arvamuse avaldamine

Õppenõukogu nr 6, 7.06.2024

Päevakord:
1. Õpilaste järgmisesse klassi üleviimine
2. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest“ ja kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines“
3. Õpilaste täiendavale õppetööle jätmine

Õppenõukogu nr 7, 18.06.2024

1. Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuste väljaandmine
2. Õpilaste tunnustamine kiitusega põhikooli lõputunnistusel
3. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines“
4. Gümnaasiumi lõpetamine ja lõputunnistuste väljaandmine
5. Õpilaste tunnustamine medaliga

Õppenõukogu nr 8, 31.08.2024

1. Õpilaste järgmisesse klassi üleviimine (peale täiendavat õppetööd)
2. Üldtööplaani kinnitamine
3. Esindajate nimetamine kooli hoolekogu koosseisu
4. Õppe- ja kasvatustöö tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine kooli juhtkonnale


2022/2023. õppeaasta õppenõukogud

Õppenõukogu nr 1, 9.06.23

Päevakord:
1. Õppenõukogu sekretäri valimine
2. Õpilaste järgmisesse klassi üleviimine
3. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest“ ja kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines“
4. Õpilaste täiendavale õppetööle jätmine

Õppenõukogu nr 2, 16.06.23

1. Gümnaasiumi lõpetamine ja lõputunnistuste väljaandmine
2. Õpilaste tunnustamine medaliga

Õppenõukogu nr 3, 19.06.23

1. Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuste väljaandmine
2. Õpilaste tunnustamine kiitusega põhikooli lõputunnistusel
3. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines“
4. Õpilaste järgmisesse klassi üleviimine

Õppenõukogu nr 4, 31.08.2023

1. Õpilaste järgmisesse klassi üleviimine (peale täiendavat õppetööd)
2. Üldtööplaani kinnitamine
3. Esindajate nimetamine kooli hoolekogu koosseisu
4. Õppe- ja kasvatustöö tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine kooli juhtkonnale