hero-bannerbanner-mobile-min (1)

Sümboolika

Kooli logo

Logo autor, Nike Reintamm, on logosse kombineerinud kolme riigilipu tunnused.

Inglise keele suuna tunnusteks on motiiv Suurbritannia lipult ja suuna valikainega seotud Taani lipp (rist, mis tähistab ka “T” tähte TJGs).

Jaapani keele suunda sümboliseerib Jaapani lipp (ring). Vastavalt lippude värvidele on ka logo punane/valge.

Järveotsas õpitakse moodsat kunsti. Üks moodsa kunsti tunnustest on minimalism, seetõttu on logo tehtud võimalikult väheste detailidega.

Real-meedia õppesuuna tunnuseks logol on ristuvad sirged.

Kooli laul

Sõnad K. Henno ja viis K. Kirber

Kunstimuusa me kooli ei jäta,
kauneid pilte näeb igal pool.
Spordipoiss ei jää elus hätta,
seda õpetab Järveotsa kool.

Koolis tore ju kõike on teha:
laula ja tantsi või treeni oma keha,
kõikjal on tunda õpetaja hoolt,
see ongi see Järveotsa kool.

Keeli võimalus koolis on õppida:
vene, inglise, jaapani, saksa.
Kududa, tikkida, arvutil trükkida,
liigset raha tarkus ei maksa.

Koolis käia ei olegi paha,
pärast tunde veel paljugi teha,
kes ujuma ruttab, kes näiteringi,
kes kannab kotis spordikingi.

Koolis tore ju kõike on teha:
laula ja tantsi või treeni oma keha,
kõikjal tunda on õpetaja hoolt,
see ongi see Järveotsa kool.