hero-bannerbanner-mobile-min (1)

Tere tulemast 1. klassi!

Tallinna Järveotsa Gümnaasium ootab kõiki lapsi, kes alustavad kooliteed 2024. aasta sügisel.

Tallinnas toimub 2024. aastal taotluste vastuvõtt esimestesse klassidesse 1.-15. märtsini.

Olulised tähtajad kooli astumisel 2024. aastal:

 • 1. -15. märtsini toimub taotluste esitamine eKoolis või kirjalikult Tallinna Haridusametisse;
 • hiljemalt 20. mail teavitab Tallinna Haridusamet lapsevanemaid elukohajärgsest koolist eKooli kaudu e-posti aadressil või lapse Rahvastikuregistri järgsel aadressil;
 • hiljemalt 10. juuniks tuleb lapsevanemal koolile teatada, kas laps hakkab seal õppima või ei;
 • alates 11. juunist saavad kõik soovijad esitada koolidele taotlusi vabadele kohtadele.

Lisainfo:

Tallinna Järveotsa Gümnaasiumis on järgmised õppekava erisused:

 • inglise keel
 • kunst
 • ettevõtlusõpe

Kooli astumiseks saata vajalikud dokumendid elektrooniliselt aadressile jg@jarveotsa.ee:

 • kirjalik taotlus (.docx; .pdf)
 • sünnitunnistus ja/või isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte
 • tervisekaart (selle olemasolul)
 • õpilaspileti digifoto (.jpg formaadis, faili nimeks lapse isikukood) saata aadressile infojuht@jarveotsa.ee

Järveotsa Gümnaasium pakub oma õpilastele häid võimalusi edukaks õppetööks ja huvitegevuseks. I klassi õpilaste jaoks töötab koolis pikapäevarühm. Õpetaja abiga valmistatakse ette järgmise päeva tunnid, aega jääb ka mängudeks. Pikapäevarühm töötab kuni 16.00.

Spordihuviliste käsutuses on täismõõtmetes võimla ja ujula, staadion, 2 jalgpalliväljakut, jõusaal.

Tegutsevad mitmed huvialaringid:

 • spordiringid
 • mudilaskoor
 • keraamikaring
 • nuputamisring
 • robootikaring
 • muusikaklass (klaver ja plokkflööt)

Ootame Sind!