hero-bannerbanner-mobile-min (1)

Võõrkeelte õpetamine

A-võõrkeel: inglise keel

3.-12. klass

1.-2. klass (inglise keele erisusega klassis)

B – võõrkeel: vene keel või saksa keel

6.-12. klass

C-võõrkeel: jaapani keel või saksa keel

10.-12. klass