hero-bannerbanner-mobile-min (1)

Võõrkeelte õpetamine

A-võõrkeel: inglise keel

Süvaklassides: 1. – 12. klass
Kunsti ja tavaklassides: 3. – 12. klass

B – võõrkeel: vene keel

6. – 12. klass

C-võõrkeel: jaapani keel ja saksa keel

10. – 12. klass