hero-bannerbanner-mobile-min (1)

Inglise keele õppesuund

Süvendatud inglise keele õpe sai Tallinna Järveotsa Gümnaasiumis alguse juba 1993. aastal.
Inglise keelt õpitakse 4 tundi nädalas.

Õppesuuna valikained:

MAISKONNALUGU (inglise keeles)

Tundide arv ja kestus
Üks 35-tunnine kursus 10., 11. ja 12. klassis.

Õppeaine sisu lühikirjeldus
10. klass – Eestimaa
11. klass – Ühendkuningriik ja selle osad
12. klass – Inglise keelt kõnelevad maad: USA, Kanada, Austraalia, Uus-Meremaa

Käsitletavad teemad: geograafia; ajalugu; majandus; poliitika; keskkond; haridus; tervis; meedia; kultuur; müüdid ja legendid.
Kursust ilmestab videomaterjal. 

BRITI JA AMEERIKA KIRJANDUS (inglise keeles)

Tundide arv ja kestus
Üks 35-tunnine kursus 10., 11. ja 12. klassis

Õppeaine sisu lühikirjeldus
Briti ja ameerika kirjandus annab kolme aasta jooksul vastuse küsimustele: Kuidas on ajalugu mõjutanud kirjanduse kujunemist? Millised kirjanikud ja teosed on armastatud tänapäevani? Milliseid tänapäeva kirjanikke tasub lugeda?

Briti kirjandus anglosaksidest tänapäevani:

 • Anglosaksi kirjandus
 • Keskaegne kirjandus
 • Kuningas Arturi lood
 • Shakespeare
 • Daniel Defoe – “Robinson Crusoe”
 • Inglise romantikud – Wordsworth, Coleridge, Shelley, Lord Byron
 • Mary Shelley “Frankenstein”
 • Jane Austen
 • Charles Dickens
 • Robert Louis Stevenson
 • Oscar Wilde “Dorian Gray”
 • Maailmasõdade mõju kirjandusele – George Orwell “Animal Farm”

Kursus lõppeb ettekannetega tänapäeva briti kirjanikest ja nende teostest.

Ameerika kirjandus indiaanlastest tänapäevani:

 • Indiaanlaste kirjandus
 • Esimesed kolooniad
 • Iseseisvuse kuulutamise aegne kirjandus
 • Ameerika inglise keele kujunemine
 • Romantikud – J. F. Cooper “Nahksuka jutud”, W. Irving, poeedid Emily Dickinson ja Walt Whitman
 • Ameerika kodusõda ja selle mõju kirjandusele – Mark Twain “Huckleberry Finn”, Jack London
 • 20 sajandi kirjandus ja teater – Faulkner, Fitzgerald, Steinbeck, Hemingway, Tennessee Williams ja Arthur Miller

Kursus lõppeb ettekannetega tänapäeva ameerika kirjandusest.

INGLISE ÄRIKEEL

Tundide arv ja kestus
Üks 35-tunnine kursus 11. klassis

Õppeaine sisu lühikirjeldus
Ärikeele kursuse eesmärgiks on avardada spetsiifilist sõnavara, õppida koostama ärikirju ja suhtlema erinevates tööalastes situatsioonides.