28. jaanuaril 2019 käisid TJGga tutvumas Göteborgi (Rootsi) koolijuhid.

Tutvuti koolimajaga ning külastati ainetunde. Koolijuhid tundsid huvi õpetajate töö ja õpilaste vaba aja veetmise võimaluste vastu.

Lahkumisel kiitsid külalised meie ilusat puhast koolimaja ning tänasid huvitava päeva eest.

Teisipäeval, 29. jaanuaril 2019 toimub koolis aktiivõppepäev, mille teemaks on seekord „Kultuuriline identiteet“. Aktiivõppepäeva eesmärk on toetada erinevate pädevuste, näiteks kultuuri- ja väärtuspädevuse, suhtluspädevuse, enesemääratluspädevuse, õpipädevuse ja ettevõtlikkuspädevuse arengut. Aktiivõppepäev võimaldab rakendada muutuvat õpikäsitlus ja väljuda nii-öelda tavalise tunni raamidest, tuues klassi ette uusi õpetajaid ning pannes koostööd tegema tavapärasest erinevaid rühmi. Aktiivõppepäev on tegus, huvitav ja loominguline päev, kus toimub õppimine mängu, rühmatöö, arutelude, väitluse, probleemide lahendamise ja muu kaudu. Sellisel viisil õppimine kõnetab ja inspireerib! Õpilane õpib kõige paremini siis, kui ta on aktiivne!

Aktiivõppepäev algab kell 9. Täpsemat infot annab klassijuhataja.

Teisipäeval, 11. detsembril 2018 toimus Haabersti õpetajate kümnevõistluse neljas osavõistlus - vahenditega võimlemiskava. Suur tänu igale kaasalööjale ja lisakiidusõnad esikoha koju toonud Järveotsa võimlejatele!

Teisipäeval, 4. detsembril 2018 toimusid meie kooli ujulas Haabersti koolide m/v teateujumistes.

Tallinna Järveotsa Gümnaasiumi neidude koondis saavutas 10x50 m teateujumises I koha!

Võiskonda kuulusid: Janely Havi, Greete Saar, Kristina Jaaska, Karolin Rahamägi, Eliisabeth Jüriöö, Veera Leppind, Brigita Saar, Mia Mõtlep, Annika Saar, Merili Kasemets.

6.-7.kl koondiste arvestuses saavutas Järveotsa Gümnaasiumi võistkond III koha!

Võistkonda kuulusid: Karolin Rahamägi, Eliisabeth Jüriöö, Brigita Saar, Annika Saar, Mia Mõtlep, Ragnar Audse, Kaspar Hintser, Siim Kaur Barrot, Ilja Sljahhovski, Gregor Kuldsepp.

Õpilasi juhendasid kehalise kasvatuse õpetajad Heli Korman, Merike Turb, Raina Kaus, Liis-Grete Arro ja Ravo Vaga.

Palju õnne!

8.c klassi õpilane Tan Markus Ojala osales 24. novembril 2018 Tamperes Põhjamaade meistrivõistlustel karates, kus ta saavutas III koha kadettide võistlusklassis. Tan Markus treenib klubis Impact ja tema treeneriks on Sten Aru. Klubi trennid toimuvad ka Järveotsa Gümnaasiumis.

Põhjamaade meistrivõistlustel osales 8 riiki. Igas võitlusklassis sai riiki esindada maksimaalselt kaks sportlast.

Õnnitleme Tan Markust ja tema treenerit!

Planeedi suurimal robootikafestivalil Robotex toimus esmakordselt "CyberSecurity meets Robotex" võistlus põhikoolide, gümnaasiumide ja kutsekoolide kübertalentide meeskondadele.

Meie koolist osales sellel võistlusel kaks esindust. Võistkond koosseisus Vadim Jurusov (11.a klass), Allen Kristjan Päll (11.a klass), Liisi Valdvee (8.c klass) ja Karoliina Villand (10.a klass) võitis 7.-12. klassi kategoorias I koha. Auhinnaks saadi telekommunikatsiooniettevõtte Telia Eesti külastus.

Teine võistkond koosseisus Pipa Anniste (11.a klass), Edvin Ess (11.a klass), Carl Eric Pehme (12.a klass) ja Katriin Schasmin (12.a klass) võistles 10.-12. klasside kategoorias, olles tippudel pidevalt kannul. Õpilasi juhendasid infotehnoloog Helle Kiviselg ja matemaatikaõpetaja Esper Kaar.

Õnnitlused meie õpilastele! Oleme uhked teie üle!

"CyberSecurity meets Robotex" võistlusel osales 27 üldharidus- ja kutsekoolide küberkaitse talentide meeskonda, kes varem sarnastel kübervõistlustel osalenud ei ole. Küberturvalisuse teadlikkuse uuringu KüberPähkel koolivoorus osales 52 kooli, kelle seast pandi võistlusele kokku 24 meeskonda ja lisaks 3 meeskonda kutsekoolidest. Võistlus toimus "Capture The Flag" (CTF) stiilis ehk gruppides tuli kahe tunni jooksul lahendada 33 ülesannet.