Klassijuhataja teema-aasta raames tõsteti maikuus esile 8.a klassijuhataja Karoliina Tõnisson, kes on avatud, täpne, vastutustundlik ja aktiivne. Ta arvestab iga oma õpilasega, olles raskustesse sattunule abiõpetaja või toetades ärakuulamisega. Karoliina hoiab oma klassi ühtsena, andes neile võimaluse olla ettevõtlik ja võtta vastutus üritusi organiseerides.
 
Karoliina jaoks on oluline, et iga noor saaks oma eluga hästi hakkama – kooli karjäärinõustajana suunab ta noori ennast analüüsima ja omandama toimetulekuoskusi. Tervisemeeskonna juhina suunab ta kõiki hoidma oma tervist, olles samas eeskujuks sportlikkuse ja tervislike eluviisidega.