29. jaanuaril 2020 toimus juba neljas 4. klasside looduainete päev, mida korraldasid meie kooli loodusainete õpetajad. Et päev kulgeks ladusalt ja viperusteta, siis algas eeltöö juba novembrikuus. Eelnevalt pandi paika rühma suurus ja toimuvate töötubade teemad. Toimus viis 20minutilist töötuba: laavalambi tegemine, ruumala määramine, põgenemistuba, jäätmete sorteerimine e. ringmajandus, robootika. Kõik õpilased said osaleda nendes töötubades. Klassid jagati rühmadeks ja iga rühm sai passi, kuhu pidi võtma kleepsu töötoas osalemise kohta ning andma tagasisidet. Vingerpussi mängisid robotid, kes keeldusid sellel päeval liikumast, kuid kohe oli olemas teine ülesanne lahendamiseks.

Igal aastal loome uusi töötubasid. Väga heaks praktikaks on kujunenud vanemate klasside õpilaste kaasamine töötubades. Nii mõnigi õpilane juhendajana üllatas ja sellist lähenemist võiks teistelgi aktiivõppepäevadel rakendada. Õpilased nautisid väiksemate juhendamist ja oma teadmiste edasi andmist. Samas said neljandikud tunda end tõeliste teadlastena, pannes selga laborikitli ja kätte kindad.

Neljanda klassi õpilaste tagasisidest oli näha, et enim nauditi laavalambi tegemist ja põgenemistuba. Kuid paljud kirjutasid ka seda, et said teada uusi asju ning see oli kõige ägedam koolipäev. Päeva kokkuvõtet tehes vaatasid auditooriumist vastu särasilmsed ja õnnelikud neljandikud, kes küsimuse peale „Kas tahate sellist päeva veel?“, hõiskasid üksmeelselt vastu „Jaa!“. Päev läks korda!

Aitäh, õpetajad Galina Sergejeva, Karoliina Tõnisson, Andra Savtšuk, Helle Kiviselg, Ago Kalberg, Vootele Hansen ja Esper Kaar.

Järgmisel aastal jälle ja seekord on väike juubel-viies kord.