hero-bannerbanner-mobile-min (1)

Valikaine LTÜ tund Harku järvel

5. veebruaril 2022 viis Tallinna Ülikooli ökoloogia keskuse vanemteadur Hannes Tõnisson valikaine „Loodusteadused, tehnoloogia ja ühiskond“ raames 12. klassi reaal-meedia suuna õpilased Harku järvele. Tutvuti, mil moel on võimalik georadariga kaardistada järve põhjas olevaid setteid, kuidas jäässe auku teha ning kuidas setted rikkumata kujul järve põhjast kätte saada. Arutleti ka selle üle, kuidas järved aitavad kaasa CO2 sidumisele ja mil moel on võimalik setetest välja lugeda infot kliima muutumise kohta minevikus, ning prooviti ise ära puursüdamiku viilutamine.