hero-bannerbanner-mobile-min (1)

Vahvad loovad ülesanded

15. oktoobril 2021 toimunud iseseisva õppimise päeval toimetasid 1.-8. klassid loovate ülesannete kallal.
Noorematel õpilastel tuli leida ja joonistada sügise märke, tehes seejuures erinevaid liikumisharjutusi, ning lugeda teksti ja koostada ümbrikusse küsimusi. 5-ndikud uurisid kapillaarsuse kohta ja katsetasid uusi teadmisi „ronivate“ värvidega, 6-ndikud aga muutusid pinnavormide skulptoriteks, kasutades selleks kõikvõimalikke vahendeid alates legodest, lõpetades plastiliiniga.
Koos arvutati ka puulehtede keskmisi laiusi, lahendati aktuaalsel teemal viktoriini, loeti liikumise kasulikkuse kohta, võisteldi sel alal Kahootis ning matkati oma koduümbruses, otsides erinevaid spordirajatisi. Kõige enam märgati teekonnal terviseradu, korvpalli- ja jalgpalliväljakuid.

7.-8. klassi õpilased rändasid reedesel iseseisva õppimise päeval 18. sajandisse ning viisid end kurssi viie erineva valdkonnaga.
Kirjanduses sai tutvuda „Gulliveri reisidega“, koostada ristsõna „Robinson Crusoe“ teemal või kirjutada juhuluulet meie pealinnast. Kuulata võis Bachi ja Mozarti muusikat ning koostada fotokollaaži 18. sajandi heliloojatest. Kunsti ja arhitektuuri stiilide kohta vaadati kokkuvõtlikku esitlust, pannes värsked teadmised Kahooti viktoriiniga proovile. Põhjalikult tutvuti ka 18. sajandi leiutiste ja meditsiiniga.