hero-bannerbanner-mobile-min (1)

Uudishimu päev ja vilistlaste külalistunnid

Tänasel uudishimupäeval viisid TJG vilistlased läbi külalistunde, millest said osa kõik kooli 843 õpilast. Igale klassile käis esinemas vähemalt üks vilistlane, et oma tööst ja tegemistest rääkida. Külalistundide päev toimus kooli 40. sünnipäeva nädalal ja selle eesmärk oli liita kooliperet, tutvustada erinevaid ameteid, innustada küsimusi esitama ja tekitada uudishimu.

Suur tänu kõigile 22 vilistlastele, kes koolis kohapeal või video teel meile esinemas käisid.