hero-bannerbanner-mobile-min (1)

TJG suvekuude klassijuhataja

Ester Meerja on 1.a ja 4.c klassi klassijuhataja. Ta on küll loomult tagasihoidlik, kuid teda kiidavad nii õpilased, lapsevanemad kui kolleegid, pidades teda hoolivaks ja sihikindlaks õpetajaks. Õpetaja Ester osaleb aktiivselt koolitustel ja rakendab sealt saadud teadmisi oma töös, et õppimine tõhusaks ja tunnid huvitavaks muuta. Ta jagab oma häid kogemusi ka kolleegidega.

Õpetaja Estri üheks lemmikharrastuseks on looduses matkamine. Seda pisikut tahab ta ka oma õpilastesse süstida. Sel kevadel külastati ühiselt Pedassaart. Õpetaja Ester peab oluliseks klassi ühisüritusi, kaasates sinna ka lapsevanemaid. Ta tunneb koostööst rõõmu!

Õpilaste sõnul on klassijuhataja tark, sõbralik, lahke, hooliv ja ilus, tema tunnid on huvitavad. Lapsevanemad arvavad, et õpetaja Ester on heas mõttes traditsiooniline õpetaja: nõudlik ja järjepidev. Ta leiab alati aega, et õpilased ja vanemad ära kuulata ja abiks olla.

Õpetaja Ester Meerja teeb oma tööd südamega ja väärib kindlasti suvekuude klassijuhataja tiitlit.