hero-bannerbanner-mobile-min (1)

TJG lõiminguprojekt “Hingamistarkus” iduEDU-l

26. aprillil tutvustas meie kooli õpetajate tiim iduEDU moodsa õppimise festivalil lõiminguprojekti “Hingamistarkus”.  Projekt on välja mõeldud koostöös bioloogia-, keemia-, muusika-, kunsti-, kirjandus- ja  eesti keele õpetajate ning kooli psühholoogiga. Hingamistarkust on TJG üheksandikud omandanud lõimituna juba teist aastat. 

iduEDU-l said huvilised töötoa kuues õpijaamas proovida praktilisi ja teoreetilisi ülesandeid ning vaadata ja kuulata õpilaste tehtut. Bioloogias õpiti ja uuriti VR-prillidega hingamiselundkonda; keemias mõõdeti süsihappegaasi hulka õhus; muusikas sai selgeks, kuidas tekitada erinevaid hääli ja kuidas need kõlavad tuntud lauljate esituses; eesti keeles loodi reklaam projekti kohta ja kirjutati uudis või reportaaž; kirjanduses tehti õpitu põhjal ühe minuti digiloeng hingamistarkusest või loodi suitsetamisvastane räpilugu; kunstis pandi õpitud hingamistarkus hoolikalt kujundatud brošüüri programmis Canva; psühholoogias kuulati Vaikuseminutite hingamistarkust ning loodi ise lõõgastav harjutusprogramm, mis salvestati.

Töötoas osalenute tagasiside oli väga positiivne. See innustab TJG õpetajate  lõimingutiimi projektiga “Hingamistarkus” jätkama ja seda täiendama nii, et õppijad saaksid arendada erinevaid pädevusi ning tunda rõõmu eneseteostusest.