hero-bannerbanner-mobile-min (1)

TJG koodimurdjad on jälle hoos

Meie kooli võistkond “Scriptkids” koosseisus Christopher Kulasalu (11.a), Alex Petritch (10.a), Taavi Ringmäe (9.b) ja Kristjan Saar (9.c) saavutas USA küberkaitsevõistlusel 16. koha. Võistkonda juhendas õpetaja Esper Kaar.

30. aprillil toimunud võistlusel “Magic CTF” pidi meie esindustiim 4 tunni jooksul lahendama ülesandeid, mis võimaldasid õpilastel rakendada nuputamis- ja koodimurdmisoskusi ning realiseerida oma huvi küberturvalisuse ja IT-maailma vastu. Lisainfo on leitav: https://online.ctfmagic.org/

The Mid-Atlantic Gigabit Innovation Collaboratory, Inc. (MAGIC) korraldatava ürituse eesmärk on suurendada õpilaste huvi kübermaailma vastu ning seeläbi kasvatada IT-talentide jõudmist tööturule.