hero-bannerbanner-mobile-min (1)

Tasemetööde nädal

23 - 27. mai 2022

2. klassid – eesti keel
3. klassid – matemaatika
4. klassid – inglise keel
5. klassid – eesti keel ja loodusõpetus
6. klassid – ühiskonnaõpetus ja matemaatika
7. klassid – eesti keel (inimeseõpetuse alustekstidega) ja ajalugu
8. klassid – matemaatika ja vene keel
10. klass – matemaatika
11. klass – eesti keel