hero-bannerbanner-mobile-min (1)

Iseseisva õppimise päev

22. jaanuar 2024

Esmaspäeval, 22. jaanuaril toimub selle õppeaasta teine iseseisva õppimise päev. Sellel päeval toimub õppimine e-õppe vormis. Õpilased täidavad kehtiva tunniplaani alusel eKoolis antud ülesandeid (vt kodused ülesanded). Päeva eesmärk on kujundada ennastjuhtivat õppijat, kes saab hakkama erinevate õppevormide ja –viisidega. Iseseisev õppimine arendab ajaplaneerimise oskust ja erinevate õpistrateegiate omandamist. 

Loovust ja ettevõtlikkust!