hero-bannerbanner-mobile-min (1)

Projekt „Avasta ja imesta“ jätkub

22. novembril algas taas projekt „Avasta ja imesta“ – nüüd juba viiendat aastat. Projekti eesmärk on praktilisi ülesandeid lahendades arendada meeskonnatööoskust ja kriitilist mõtlemist, lisaks saada teadmisi loodusainetest ja nende seostest igapäevase eluga.  

7. klasside õpilased said teate, et ühest majast on leitud hästi vana kiri 15. sajandil peidetud aarde kohta. Noored uurijad peavad nüüd aarde üles leidma ja sisu kindlaks tegema. Selleks tuleb neil lahendada salakiri ja droone lennutades aarde asukoht kindlaks teha. Keemia töötoas saavad õpilased teha nähtamatu teksti nähtavaks, bioloogia ja füüsika töötubades teha kindlaks, mida aare sisaldab, ning ettevõtluse töötoas mõelda, mida aardega teha saab. Projekti käigus on õpilastel võimalik osaleda ka erinevatel õppekäikudel.