hero-bannerbanner-mobile-min (1)

Õpilasakadeemia sügissemestri kursused

Õpilasakadeemia pakub 2022 aasta sügissemestril noortele välja 8 kursust. Kursusi viivad läbi Tallinna Ülikooli õppejõud, lisaks praktikud väljastpoolt ülikooli. Kursused kestavad ühe semestri. Õppetöö toimub ülikooli ruumides 5-6 päeval, enamasti laupäeviti

Vaata lisainfot: https://www.tlu.ee/sugissemester-2022