hero-bannerbanner-mobile-min (1)

“Meemimatk” ja kunstipiknik KUMUs

9.b klass käis KUMUs “Meemimatkal” ja kunstipiknikul, kus tutvusid eesti kunstiga, arutlesid kunsti ja ühiskonna seoste ning visuaalse keele rolli üle igapäevaelus. Stuudios sai igaüks ise luua postkaardi formaadis atsetoontrükis meemi. Pärast muuseumitundi uudistati KUMUs olevaid kunstiteoseid iseseisvalt ning püüti luua kunstiteos vastavalt “KUNSTA+” kaardilt saadud ülesandele. “KUNSTA+” kaartide refleksiooniküsimuste abil tegid õpilased ka oma kunstipiknikust kokkuvõtte.