hero-bannerbanner-mobile-min (1)

Linnaruumikuu TJGs

Tallinna Järveotsa Gümnaasiumis toimus jaanuaris vahvaid üritusi ja koolitunde, kuhu linnaruumi temaatika edukalt lõimitud oli. Tegeleti linnaruumiga väga erineval skaalal: alates Tallinnast, Euroopa rohelisest pealinnast kuni kooli lähiasumite ajaloo uurimiseni, väiksemad pakkusid ideid, kuidas muuta koolimaja ümbrus jätkusuutlikuks lapsesõbralikuks rohealaks, suuremad üritasid lahendusi leida globaalsemal tasandil. Linnaruumikuu kulmineerus ülekoolilise aktiivõppe päevaga, mille käigus valmisid ideaal-linna kaardid ja maketid ning isegi rohelise Tallinna teemaline laul! Meie õpilased osalesid ka mitmetel teemakuu konkurssidel ja meie kooli 5.a klassi õpilase Katriina Tõnnemaa joonistatud Tallinna kui Euroopa rohelise pealinna maskott pälvis auhinnalise koha.