hero-bannerbanner-mobile-min (1)

Keelerände projekt

Jaanuaris ja veebruaris olid meil keelerände projekti raames külas Haabersti Vene Gümnaasiumi õpetajad Anna ja Jelena. Esialgu vaatlesid nad ainetunde ja tutvusid koolikorraldusega ning hiljem viisid koos mentorõpetajatega tunde läbi. Projekti lõpunädalatel said nad ka iseseisvalt anda erinevaid ainetunde. Koostöö meie õpetajate Esteri ja Signe-Britti ning keelerände õpetajate vahel sujus väga hästi.

Keelerände eesmärk on toetada ja arendada venekeelsete haridusasutuste õpetajaid üleminekul eestikeelsele haridusele.