hero-bannerbanner-mobile-min (1)

Iseseisva õppimise päev

21. novembril toimub iseseisva õppimise päev, mille üldteema on “Maailmaharidus”. Sellel päeval toimub õppimine e-õppe vormis. Ülesanded leiad kooli kodulehelt. 

Rakendame oma koolis muutunud õpikäsitust, et kasvatada ennastjuhtivat õppijat, kes seab eesmärgid ja otsib lahendusi ning vastutab tulemuse saavutamise eest. Iseseisva õppimise päeval arendame kõiki üldpädevusi. Õpetajad on koostanud ülesanded, lõimides erinevaid ainevaldkondi.  

Õppeülesanded ja juhised on järgmised: 

1.-2. klassi ülesanded 
3.-4. klassi ülesanded 
5.-6. klassi ülesanded 
7.-8. klassi ülesanded 
9.-12. klassi ülesanded 

Kuidas iseseisvalt õppida?

Keele ja kultuuri teema-aasta