hero-bannerbanner-mobile-min (1)

Iseseisva õppimise päev

2. juunil toimub 6.-8. klasside ja 10.-11. klasside iseseisva õppimise päev, mille üldteema on “Aastaajad”.

Rakendame oma koolis muutunud õpikäsitust, et kasvatada ennastjuhtivat õppijat, kes seab eesmärgid ja otsib lahendusi ning vastutab tulemuse saavutamise eest. Iseseisva õppimise päeval arendame kõiki üldpädevusi. Õpetajad on koostanud ülesanded, lõimides erinevaid ainevaldkondi.  

Õppeülesanded ja juhised on järgmised: 

6. klassi ülesanded 
7.-8. klassi ülesanded 
10.-11. klassi ülesanded 

Loodus- ja keskkonnahoiuaasta