hero-bannerbanner-mobile-min (1)

Erasmus+ õpetajate õpirände projekt

Eelmisel nädalal olid meie koolis töövarjudeks õpetajad Prantsusmaalt Louduni keskkoolist. Nad olid eriti huvitatud aktiivõppe meetodite kasutamisest ja sellest, kuidas need on aidanud kaasa Eesti õpilaste headele tulemustele PISA testides. Külalised kiitsid õpetajate innovatiivsust ja õpilaste julgust tegevustes kaasa lüüa.

Külastus toimus Erasmus+ õpetajate õpirände projekti raames.