hero-bannerbanner-mobile-min (1)

Daily koolitoitlustuse rahulolu-uuring

Daily koolitoitlustuse rahulolu-uuring viiakse läbi perioodil 15.-24. november 2021. Küsitlus on veebipõhine ja sellele saavad vastata õpilased, lapsevanemad ja koolitöötajad.

Link küsitlusele: https://www.ankeet.ee/a/lusohe