hero-bannerbanner-mobile-min (1)

Aktiivõppepäev

Loodus- ja keskkonnahoiuaasta 
Jaanuar on linnaruumi kuu

Reedel, 27. jaanuaril 2023 toimub koolis aktiivõppepäev, mille ühendav teema on “Jaanuar – linnaruumi kuu”. Aktiivõppepäeva eesmärk on toetada erinevate pädevuste arengut. Aktiivõppepäev võimaldab rakendada muutuvat õpikäsitust ja väljuda nii-öelda tavalise tunni raamidest. Aktiivõppepäev on tegus, huvitav ja loominguline päev, kus toimub õppimine mängu, rühmatöö, probleemide lahendamise jne kaudu. Sellisel viisil õppimine inspireerib! 

Aktiivõppepäev algab kell 9. Täpsemat infot annab klassijuhataja.