hero-bannerbanner-mobile-min (1)

Aktiivõppepäev 18. oktoobril

Keele ja kultuuri teema-aasta
Oktoober on hõimukuu

Kolmapäeval, 18. oktoobril 2023 toimub koolis aktiivõppepäev, mille ühendav teema on “Oktoober – hõimukuu”. Aktiivõppepäeva eesmärk on toetada erinevate pädevuste arengut. Aktiivõppepäev võimaldab rakendada muutuvat õpikäsitust ja väljuda nii-öelda tavalise tunni raamidest. Aktiivõppepäev on tegus, huvitav ja loominguline päev, kus toimub õppimine mängu, rühmatöö, probleemide lahendamise jne kaudu. Sellisel viisil õppimine inspireerib! 

Aktiivõppepäev algab kell 9. Täpsem info klassijuhatajalt.