hero-bannerbanner-mobile-min (1)

9. märts on iseseisva õppimise päev

Neljapäeval, 9. märtsil 2023 toimub iseseisva õppimise päev, mille teemaks on “Vesi”. 

Loodus- ja keskkonnahoiuaasta   

Rakendame oma koolis muutunud õpikäsitust, et kasvatada ennastjuhtivat õppijat, kes seab eesmärgid ja otsib lahendusi ning vastutab tulemuse saavutamise eest. Iseseisva õppimise päeval arendame kõiki üldpädevusi. Õpetajad on koostanud ülesanded, lõimides erinevaid ainevaldkondi.  

  • 1.-8., 10. ja 11. klasside õpilastele kooli kodulehel antavad loovülesanded on lõimitud ja panevad nii individuaalselt proovile kui ka koostöiselt õppima.    
  • 9. ja 12. klasside õpilased täidavad tunniplaani alusel eKoolis antavaid ülesandeid. 

Õppeülesanded ja juhised on järgmised: 

1.-2. klassi ülesanded 
3.-4. klassi ülesanded 
5.-6. klassi ülesanded 
7.-8. klassi ülesanded 
10.-11. klassi ülesanded