hero-bannerbanner-mobile-min (1)

6.a klass osales vahvas muuseumitunnis

Möödunud koolinädalal uuris 6.a klass loodusmuuseumis mulda ja mullaelukaid. Keskkonnainvesteeringute keskuse (KIK) rahastatud projekti raames toimunud muuseumitunnis said õpilased huvitavaid teadmisi mulla tekkest ja tähtsusest ning elust mullas. Palju elevust tekitas nii muti maa-alust elu kujutava kohvriga tutvumine kui mikroskoobi abil komposti uurimine ning sellest usside, limuste, ämbliku- ja vähilaadsete olendite avastamine.