hero-bannerbanner-mobile-min (1)

Aktiivõppepäev “Märkan ja hoolin”

Emakeelepäevale pühendatud aktiivõppepäeval “Märkan ja hoolin” näitasime üheskoos tegutsedes hoolivust nii oma emakeele kui koolikaaslaste vastu. Rikastasime eesti keele teadmisi ja mõtlesime, kuidas hoida turvalist, kiusamisvaba koolikeskkonda.

Gümnasistid panid õigekeelsusoskuse proovile e-etteütlusel. Viiendikel möödus esimene pool päevast koolihoovis emakeelepäeva bingo seltsis. Tiimidel tuli lahendada kuusteist eesti keele teemalist ülesannet. Seitsmendikud mängisid emakeelepäeva ja eesti keele kohta teadmiste saamiseks bingot või kuldvillakut, etendasid ja analüüsisid küberkiusamise lugusid ning salvestasid ühe minuti loengu “Kuidas hoida eesti keelt?”.

Oli äge ja ühtehoidev koolipäev! Aitäh kõigile eestvedajatele ja osalejatele!