hero-bannerbanner-mobile-min (1)

30. mai on iseseisva õppimise päev

Esmaspäeval, 30. mail 2022 toimub iseseisva õppimise päev 1.-8. klassile, mille teemaks on “Mina ja keskkond”.

Rakendame oma koolis muutunud õpikäsitust ja soovime kasvatada ennastjuhtivaid õppijaid: õppija seab eesmärgid ja otsib lahendusi ning vastutab tulemuse saavutamise eest. Iseseisva õppimise päeval arendame kõiki üldpädevusi. 

Iseseisva õppimise päeval traditsioonilisi õppetunde ei toimu. Õpetajad on koostanud ülesanded, lõimides erinevaid ainevaldkondi. 

Õppeülesanded ja juhised on järgmised:

1.-2. klassi ülesanded
3.-4. klassi ülesanded
5.-6. klassi ülesanded
7.-8. klassi ülesanded