hero-bannerbanner-mobile-min (1)

18. oktoober on iseseisva õppimise päev

Teisipäeval, 18. oktoobril 2022 toimub iseseisva õppimise päev, mille teemaks on “Mina ja tulevik”.

Rakendame oma koolis muutunud õpikäsitust ja soovime kasvatada ennastjuhtivaid õppijaid: õppija seab eesmärgid ja otsib lahendusi ning vastutab tulemuse saavutamise eest. Iseseisva õppimise päeval arendame kõiki üldpädevusi. 

Iseseisva õppimise päeval traditsioonilisi õppetunde ei toimu. Õpetajad on koostanud ülesanded, lõimides erinevaid ainevaldkondi. 

  • 1.-8., 10. ja 11. klasside õpilastele kooli kodulehel antavad loovülesanded on lõimitud ja panevad nii individuaalselt proovile kui ka koostöiselt õppima.   
  • 9. ja 12. klasside õpilased täidavad tunniplaani alusel eKoolis antavaid ülesandeid.

Õppeülesanded ja juhised on järgmised:

1.-2. klassi ülesanded
3.-4. klassi ülesanded
5.-6. klassi ülesanded
7.-8. klassi ülesanded
10.-11. klassi ülesanded