Jaapani Suursaatkond Eestis kutsub kõiki Jaapanis õppimisest huvitatud noori keskkoolilõpetajaid infotundi, mis toimub Rahvusraamatukogu väikeses konverentsisaalis 20. veebruaril 2019 kell 17.30-19.00 (Tõnismägi 2).

Täpsem info: MEXT infotund

Euroopa Liidu statistikaameti Eurostat eestvedamisel toimub õpilaste Euroopa statistikavõistlus 2018/2019. õppeaastal 15 Euroopa riigis.  

Meie koolist osales kaks võistkonda. Esimesse võistkonda kuulusid 11.a klassi õpilased Edvin Ess, Vadim Jurusov ja Jürgen Kõllo, kes pääsesid edasi ka võistluse teise vooru. Teise võistkonda kuulusid sama klassi õpilased Pipa Anniste, Lisette Rahuoja ja Agnes Sireli. Mõlemat võistkonda juhendas õpetaja Esper Kaar. 

Euroopa statistikavõistlusel on kaks riigisisest vooru ning Euroopa võistlusvoor. Esimeses voorus tuli lahendada kolm veebipõhist testi, milles kontrolliti statistika põhimõistete tundmist, riiklike statistikaallikate kasutamisoskust ja oskust statistilist materjali tõlgendada. Teises voorus tuleb Järveotsa võistkonnal teha statistiline uurimus ette valmistatud andmestiku põhjal.

31. jaanuaril toimus Haabersti Vaba Aja keskuses projekti „Haabersti Väike Elupäästja 2019” lõppvõistlus. Võisteldi esmaabi ning tuleohutuse ülesannete lahendamises.

Meie kooli esindas 3.a klassi võistkond, kes saavutas tubli 2. koha.

Õpilasi juhendas klassijuhataja Ly Hollas.

28. jaanuaril 2019 käisid TJGga tutvumas Göteborgi (Rootsi) koolijuhid.

Tutvuti koolimajaga ning külastati ainetunde. Koolijuhid tundsid huvi õpetajate töö ja õpilaste vaba aja veetmise võimaluste vastu.

Lahkumisel kiitsid külalised meie ilusat puhast koolimaja ning tänasid huvitava päeva eest.

Teisipäeval, 29. jaanuaril 2019 toimub koolis aktiivõppepäev, mille teemaks on seekord „Kultuuriline identiteet“. Aktiivõppepäeva eesmärk on toetada erinevate pädevuste, näiteks kultuuri- ja väärtuspädevuse, suhtluspädevuse, enesemääratluspädevuse, õpipädevuse ja ettevõtlikkuspädevuse arengut. Aktiivõppepäev võimaldab rakendada muutuvat õpikäsitlus ja väljuda nii-öelda tavalise tunni raamidest, tuues klassi ette uusi õpetajaid ning pannes koostööd tegema tavapärasest erinevaid rühmi. Aktiivõppepäev on tegus, huvitav ja loominguline päev, kus toimub õppimine mängu, rühmatöö, arutelude, väitluse, probleemide lahendamise ja muu kaudu. Sellisel viisil õppimine kõnetab ja inspireerib! Õpilane õpib kõige paremini siis, kui ta on aktiivne!

Aktiivõppepäev algab kell 9. Täpsemat infot annab klassijuhataja.

Teisipäeval, 11. detsembril 2018 toimus Haabersti õpetajate kümnevõistluse neljas osavõistlus - vahenditega võimlemiskava. Suur tänu igale kaasalööjale ja lisakiidusõnad esikoha koju toonud Järveotsa võimlejatele!