Märtsikuus osalesid „Rändava bioklassi“ õppepäeval 11.-12. klasside reaal-meedia suuna õpilased. Terve koolipäeva toimunud labori jooksul said noored kasutada tänapäevaseid DNA analüüsi meetodeid ja töötada nüüdisaegse laboriaparatuuriga, lisaks räägiti eluteaduste valdkonda kuuluvate teadusharude saavutustest.

Bioklassi loenguid ja praktikume viivad läbi Tartu Ülikooli Bioteaduste Üliõpilaste Seltsi (BÜS) tudengid, kes on saanud vajaliku väljaõppe. Projekti „Rändav bioklass“ eesmärgiks on tutvustada koolinoortele eluteadusi ja suurendada nende huvi biotehnoloogia valdkonna vastu ning tõsta teadmiste taset molekulaarbioloogia ja geenitehnoloogia valdkonnas.

Teisipäeval, 9. aprillil 2019 toimub koolis aktiivõppepäev 1.-6. klasside õpilastele. Aktiivõppepäeva eesmärk on toetada erinevate pädevuste, näiteks kultuuri- ja väärtus-, suhtlus-, enesemääratlus-, õpi- ja ettevõtlikkuspädevuse arengut. Aktiivõppepäev võimaldab rakendada muutuvat õpikäsitus ja väljuda nii-öelda tavalise tunni raamidest, tuues klassi ette uusi õpetajaid ning pannes koostööd tegema tavapärasest erinevaid rühmi. Aktiivõppepäev on tegus, huvitav ja loominguline päev, kus toimub õppimine mängu, rühmatöö, arutelude, väitluse, probleemide lahendamise ja muu kaudu. Soovime, et sellisel viisil õppimine kõnetaks ja inspireeriks! Nii õpilane kui ka õpetaja õpivad kõige paremini siis, kui nad on aktiivsed!

Aktiivõppepäev algab kell 9.00. Täpsemat infot annab klassijuhataja.

Samal päeval toimub ka tervisekonverents „Terviseteadlik noor“, mis on suunatud 7.-12. klassi õpilastele. Päevakavas on teemad tervisest moeni ja spordist autosõiduni.

Tallinna Järveotsa Gümnaasiumi mudilaskoor osales edukalt festivalil "Balti Noodid 2019", mis toimus 31. märtsil 2019 Lindakivi kultuurikeskuses.

Õpilasi juhendas õpetaja Aleksandra Di Maio.

30. märtsil 2019 toimusid Eesti Meistrivõistlused lamades surumises.
II koha saavutas 11.a klassi õpilane Alex Lepik (võistlusklassis juunior) kehakaalus kuni 74kg, surudes 90kg.
II koha saavutas 9.a klassi õpilane Martin Veližanin (võistlusklassis noor) kehakaalus kuni 93kg, surudes 105kg.

Tugevaid noormehi juhendas treener Ants Rosenbaum

Tallinna Koolinoorte 2019. aasta meistrivõistlustel sisesõudmises saavutasid Järveotsa Gümnaasiumi poisid suurepärase III koha. Napid 0,4 sekundit jäi lahutama teisest kohast. Pronksmedalid said kaela Martin Veližanin, Armin Aariste, Ingmar Mänd ja Karl-Johan Tuule. Poisse juhendas õpetaja Ravo Vaga.

18. märtsil 2019 toimus meie koolis inglise keelne viktoriin OUR CAPITAL TALLINN Tallinna koolide 9ndate klasside õpilastele.  Tänavune viktoriin oli pühendatud Tallinna külastanud kroonitud peadele ja kandis pealkirja Royal Visitors in Tallinn. Traditsiooniliselt lasub viktoriini läbiviimise kohustus TJG 9ndate klasside õpilastel, kes ülesandega edukalt toime tulid – kiidusõnu hea korralduse eest jagasid nii võistlejad kui kaasasolnud õpetajad.

Viktoriinil osales 17 võistkonda ja tublimateks osutusid: Tallinna Nõmme Gümnaasium ja Tallinna Läänemere Gümnaasium (13 punkti 15st võimalikust) ning Tallinna Linnamäe Vene Lütseum (12 punktiga).