5. märtsil kell 17.00 toimub iga-aastane Jaapani õhtu. Üritust viivad läbi Tallinna Järveotsa Gümnaasiumi jaapani keele suuna õpilased ja nende sensei Hiroyuki Sonobe. COVID-19 tõttu on üritus otseülekandena TJG YouTube kanalilt.

Laupäeval, 13. veebruaril kell 12-18 toimub Eesti õpilasfirmade virtuaallaat platvormil jalaat.worksup.com. Tule soeta põnevaid kingitusi sõbrapäevaks ja räägi noorte ettevõtjatega nende "laadaboksis" videokõne kaudu!

Uuri, kes laadal osalevad: opilasfirma.ee/laat2021

Eesti Mälu Instituut koostöös Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumiga korraldasid kirjandivõistluse gümnaasiumiõpilastele teemal “Kui sa hukkad ühe elu, sa purustad terve maailma. Kui sa päästad ühe elu, sa päästad terve maailma” (Talmud). 

Parimate tööde väljakuulutamine toimus 27. jaanuaril 2021. Auhinnatud tööde seas olid ka meie kooli õpilase Helen Mitti (11. klass) kirjand. Ära märkimist leidis ka Kady-Viktoria Kuldma (10. klass) töö. 

Eestis tähistatakse rahvusvahelist holokaustipäeva 2003. aastast. Auschwitzi koonduslaagri vabastamise 76. aastapäevaga seonduvaid sündmusi korraldab Haridus- ja Teadusministeerium koos Eesti Juudi Kogukonna, Holokausti Mälestamise Rahvusvahelise Ühenduse Eesti delegatsiooni ning Eesti Mälu Instituudiga. 

Lõppenud aastal kuulutas Tallinna Haridusamet välja konkursi "Tallinna aasta spordisõbralik õpetaja 2020", mille eesmärk on tunnustada Tallinna üldhariduskoolide õpetajate tööd õpilaste kehalise ja vaimse arengu toetamisel.

Lisaks kolmele tiitli pälvinule tõstis hindamiskomisjon spordisõbraliku õpetaja kandidaatide seas esile ka meie kooli õpetaja Raina Kausi, kes leiab iga lapse juures just selle lähenemisnurga, mis tekitab liikumisrõõmu ja paneb sportima. Tema tunnid on alati põnevad ja meeleolukad: traditsioonilised spordialad on põimitud mänguliste ülesannetega ning tunnis on täielik keskendumine, sest kellelgi pole kunagi igav. Eelmisel õppeaastal algatas ta koolis Liikumisminutite projekti, mis tänu tema entusiasmile kogus kiiresti populaarsust ning pani õpilasi ja õpetajaid rohkem ja teadlikumalt liikuma. Õpetaja Raina on ka Liikuma Kutsuva Kooli projekti eestvedaja Järveotsa Gümnaasiumis.

„Minu klassijuhataja teab värve minu minevikust, näeb neid olevikus ja aimab tulevikust. Iga päev astub ta minu juurde ja ütleb: „Kui ilusad värvid sa oma pildile valisid!“  Joel-Matis (7b). 

Helen Paasmäe on Tallinna Järveotsa Gümnaasiumi kunstiõpetaja ning 7b klassijuhataja.  

Helen on lapsesõbralik, arvestab nendega kui isiksusega ja suhtleb nendega vastavalt eale, see on kujundanud klassis usalduslikud suhted ja kasvatanud sõbraliku õpilaspere. Kuidas? „Tema juurde on kerge minna!“ kinnitavad nii õpilased kui lastevanemad. Ta on hooliv ja abivalmis. „Ta räägib sinuga, ta on alati väga lahe ja kui on mingi probleem, siis ta aitab, ja ta on kõige parem õpetaja!“ kirjutab Carola. „Ta on väga tore, lahke ning piisavalt range, et klassis kaos ei tuleks,“ lisab kooliõde Paula Marie. 

Kolleegid hindavad Heleni loovust, innovaatilisust ja pädevust uuenduste rakendamises ning tema avatust ja koostöövalmidust oma ideede jagamisel. 

Helen on selline õpetaja, kelle moodi kolleegid soovivad olla ja kelle pärast lapsed tahavad õpetajaks saada. 

„Helenis on parim, mis Õpetajale antud: ta astub õigel hetkel sammu tagasi, kui särab ja õitseb laps, ning toetab-juhatab ja aitab leida üles jõu, kui laps abi vajab,“ 7b lapsevanem Ly. 

Novembrikuus pälvis „Kuu klassijuhataja“ tiitli klassiõpetaja Ly Hollas, kes on klassijuhataja 1.b ja 3.b klassile.

Õpetaja Ly`d iseloomustavad humoorikus, hoolivus ja vastutustundlikkus. Tema motoks on „Läbi raskuste tähtede poole!“. Ta ise on küll väga tagasihoidlik oma saavutusi välja tooma, kuid teda märkavad nii õpilased, lapsevanemad kui kolleegid. Õpilaste sõnul on klassijuhataja „tore, õiglane, sõbralik, hea suhtleja, oskab huvitavalt ainet esitada, hoolib, teeb kõik selgeks ja tal ka hea huumorimeel“. Kui on raske, siis õpetaja Ly sõbralikud ja naljakad ütlused aitavad alati.

Lapsevanemate iseloomustustest loeme, et õpetaja Ly on väga vastutustundlik, laste individuaalsusest hooliv ja nendega arvestav, lapsed väga armastavad oma õpetajat ja saavad temalt vajalikku tuge, ta on avatud, asjalik, leiab alati lahendusi, laste suhtes parajalt nõudlik, nagu “teine emme“.

2020/2021. õppeaasta on Tallinnas kuulutatud klassijuhataja teema-aastaks, et tõsta senisest rohkem esile klassijuhataja ametit ning väärtustada tema rolli iga õppija arengu toetajana.