Meie kooli andekad õpilased Amina Okbani 8.c klassist ja Katriin Raudsepp 10.a klassist osalesid 6. veebruaril 2021 toimunud kunstiolümpiaadi piirkonnavoorus, saavutades tubli 10. ja 11. koha. Olümpiaad koosnes kolmest osast: praktiline kodutöö, kunstiteooria ja praktiline töö kohapeal. Aitäh teile TJG esindamise eest!

Meie 5.b klassi võistkond koosseisus Carmen Alliste, Karl-Erik Liiva, Mihail Lebed, Heili Merit Haljasoks ja Märten Rink jõudis jaanuaris 2021 toimunud õpioskuste võistlusel Tallinna koolide 5. klasside võistkondade seas 20 parema hulka!

Olete väga tublid!

Tallinna Haridusameti kuu klassijuhataja konkursil märgiti jaanuarikuus ära 11. klassi juhataja Ann Aruvee, kes on oma õpilaste silmis toetav, südamlik ja sõbralik. Ta hoolib VÄGA oma õpilaste käekäigust, on alati abivalmis, peab oluliseks noorte vaimset tervist ning aitab murede korral leida lahendusi. Anni jaoks on oluline klassikollektiivi liitmine ning selleks organiseerib ta erinevaid klassiüritusi. „Ta on suurepärane eeskuju, õpetades meile nii pingutuse tähtsust kui ka selle nautimise rõõmu,“ on öelnud üks tema klassi õpilane.

Meie kooli andekas viisik - Hans-Kaarel Laes (11a), Helis Mosona (11a), Sven Erik Kaer (11a), Armin Aariste (11a) ja Robin Markus Kalf (12a) - võttis osa isamaalise luule esitamise videokonkursist "Eestimaa ilu hoieldes" ja saavutas III koha. Esitamiseks valiti Carl Eduard Malmi  "Isamaa", video pani kokku Hans-Kaarel.

Oleme teie üle uhked!