27. oktoobril 2020 toimus meie koolis 7. klasside õpilastele Loodusmuuseumi töötuba "Elurikkus", mis oli põnev ja pakkus tavatunnile vaheldust. Töötoas uuriti Eesti looduse mitmekesisust erinevates organismirühmades (selgroogsed ja selgrootud loomad, taimed, seened), unustamata ka kivististena säilinud, varasemate geoloogiliste ajastute looduspärandit. Õpilased said väikestes gruppides töötades läbida 90 minuti jooksul meie elurikkust ja looduskaitset eri nurkade alt tutvustavaid tegevuspunkte. Tegevuspunktide keskmes olid arendavad praktilised ülesanded õppevahenditega (topised, kivistised, herbaarlehed, loodushelid jms) loodusmuuseumi õppekogudest. 

4.b klassi õpilased Ly ja Triin Kartau osalevad Lasteekraani korraldataval lehepildi võistlusel. Kõigil soovitajatel on võimalik osaleda sellel võistlusel kuni 25. oktoobrini.

Lisainfo: https://lasteekraan.err.ee/1138744/lehepildi-voistlus

16.-18. oktoobril 2020 toimus 47. Saaremaa kolme päeva jooks, kus Kuressaare ja Sõrve teedel läbiti kolme päevaga kokku täispikk maraton – 42,195 km. Reedel 10 km, laupäeval 16,195 km ja pühapäeval 16 km. Kõik võistlejad osalesid individuaalses arvestuses ja võistkondlikus arvestuses. Kuni 18-aastastele noortele toimus vastavalt 2 km, 3,24 km ja 3,2 km. 

Naiste arvestuses mahtusid esikuuikusse meie kehalise kasvatuse õpetaja Liis-Grete Arro ja lapsevanem Kadi-Liis Kuiv.

Parimasse naiskonda kuulus meie kooli vilistlane Marika Turb ja kiireim Tallinna Järveotsa Gümnaasiumi õpilane oli Freddy Rajaste 6.a klassist.

Palju õnne ja sportlikku vaheaega kõigile!

14. ja 15. oktoobril 2020 oli Tallinna Järveota Gümnaasiumi õpilastel võimalus osaleda Eesti Loodusmuuseumi programmis „Muutuv Läänemeri“.

9. ja 10. klasside õpilased said meelde tuletada, kuidas Läänemeri kujunes, kes seal elavad ja millised probleemid merd vaevavad. Noored kuulasid ja vaatasid mereelukaid ning tuletasid meelde nendevahelisi suhteid. Eraldati ka mikroplasti meie igapäevastest toodetest ja arutleti, kuidas see mõjutab elu meres.

Programmi rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Ettevõtlusnädala raames 8. oktoobril toimunud majandus- ja ühiskonnateemalisel e-viktoriinil "Creatlon" saavutas 8.a klassi õpilane Andra Press suurepärase 4.-20. koha. Võistlusest võttis osa 2106 7.-9. klassi õpilast üle Eesti. Meie koolist osalesid veel Jaanika Lindre (7.b), Marianne Rosenfeld (7.b), Lisette Kušner (8.a) ja Rebecca Schubert (8.a). Kõik nimetatud õpilased osalevad ka järgmistel võistlusetappidel. Õnnitleme Andrat ning soovime kõigile õpilastele edu jätkuval võistluse teekonnal.

JA Eesti ja EBS Gümnaasiumi poolt korraldatud meeskonnavõistlus "Creatlon" on kolmeetapiline, milles õpilastel on võimalus end proovile panna majandus- ja ühiskonnateemalisel viktoriinil, ettevõtlusalases meeskonnatöös ja loovusülesande lahendamisel.

TJG osaleb uuringus, mille raames arendatakse ja rakendatakse õuesõppe stsenaariume, kus tehnoloogiliste lahenduste toel (nutitelefonid, erinevad äpid, mõõtesensorid) saavad õpilased lahendada uurival ja probleemõppel põhinevaid ülesandeid integreerides erinevaid ainealaseid teadmisi. Uuringut viib läbi Tallinna Ülikooli 2. kursuse doktorant Kadri Mettis koostöös aineõpetajatega.