Hea koolipere!

Tulenevalt Eesti Vabariigi Valitsuse otsusest jätkab Tallinna Järveotsa Gümnaasium alates esmaspäevast, 16. märtsist 2020.a õppetegevust distantsõppe vormis. Esialgu on distantsõpe planeeritud kaheks nädalaks kuni 29. märtsini. Lisaks õppetööle ei toimu koolis huviringid ja eelkool. Tegutseme vastavalt olukorrale ja jagame teavet.  Sel ajavahemikul õpilased koolimajja tulla ei saa. 

Õppetööd korraldavad ja koordineerivad õpetajad. 

Palun tagada oma lapsele turvaline kodusolemine ning õpitingimused. Õpetajad saadavad vajalikku õppeinfot vastavalt tunniplaanile eKooli vahendusel.

Et õppimine kodus võimalikult sujuvalt kulgeks, palume kõigil õpilastel võtta täna, so reedel 13.03.2020 koju kaasa oma koolis ja kappides olevad õppematerjalid (õpikud, töövihikud jms). Samuti palume kõik isiklikud asjad garderoobist  ära viia, et oleks võimalik koolimaja põhjalikult koristada.

Hea õpilane ja lapsevanem!

Küsimuste korral on teile esimeseks nõuandjaks teie klassijuhataja. Ainealaste küsimustega pöörduge meili teel aineõpetaja poole. Kõikide kooli töötajate meiliaadressid on kodulehel https://jarveotsa.ee/

Toetagem üksteist ja jäägem terveks!

Siret Paasmäe

Koolijuht

Palume lapsevanematel kontrollida oma kontaktandmeid (telefon, e-post) eKoolis, kuna see on kooli ja pere vahelise suhtlemise kanal.

Teateid kooliperele edastame eKooli ja kooli kodulehe kaudu.

Palume jälgida neid ametlikke kanaleid https://jarveotsa.ee/ ja https://ekool.eu/

Seoses suurenenud viirusnakkustesse haigestumisega soovitame kõigil välisriigis viibinutel (sõltumata riigist) jääda kaheks nädalaks koju ja sooritada õppeülesandeid iseseisvalt eKooli vahendusel. Lisaks tuletame meelde, et lapsevanemal on kohustus teavitada klassijuhatajat reisile mineku plaanist.

Palun suhtuge kõikidesse haigustunnustesse tõsiselt!

Jälgige vastavate ametiasutuste teadaandeid ja soovitusi!

Lisainfo:

https://www.terviseamet.ee/et

https://www.hm.ee/et

Tuginedes Tallinna Haridusameti soovitusele seoses COVID-19 levikuga on Tallinna Järveotsa Gümnaasiumi katsed 10. klassi edasi lükatud.

Täpsem info uue toimumisaja kohta ilmub esimesel võimalusel.

6. märtsil 2020, kui õpilased lahendasid e-õppepäeva ülesandeid, toimusid õpetajatele koolis digitöötoad. Nendes anti ülevaade Tallinna Järveotsa Gümnaasiumis olemasolevatest tehnoloogiavahenditest ja -võimalustest.

Toimus neli töötuba: Lego Mindstrom EV3, BeeBot, Ozobot, Sphero robotite ning lisaks i3Lighthouse ja õppeprogrammi “Qwizdom Oktopus” tutvustamine. Õpetajad jagunesid kaheksasse gruppi ning igas ruumis oli korraga kaks gruppi, kes said teha lisaks vahenditega tutvumisele ka praktilisi harjutusi, pannes end õpilase rolli.

Päev oli aktiivne ja inforohke ning tagasiside positiivne.

Seoses kõrgenenud haigestumisriskiga viirusnakkustesse, tuletagem meelde kätepesu vajalikkust. See on Sinu odavaim tervisekindlustus!

Kui veetsite koolivaheaja välisriigis, kus on kõrgenenud haigestumine uut tüüpi koroonaviirusesse, siis jälgige kodus oma laste tervislikku seisundit ja soovitatavalt laske lastel 14 päeva õppida kodus. Tunnikirjeldused ja õppeülesanded on eKoolis.

Lapse puudumisest ja selle kestusest teavitage eKooli vahendusel klassijuhatajat.

Lisainfo:

https://www.terviseamet.ee/et

https://www.hm.ee/et