Teisipäeval, 9. aprillil 2019 oli koolimaja täis argipäevast erinevat askeldamist – toimusid terviseteemaline aktiivõppepäev ja noorte tervisekonverents. 1.-6. klassi õpilaste kümnete eri tegevuste hulka kuulusid terviseteemalised plakatid ja laulud, koomiksid ja sõnapilved, toitude-jookide suhkrusisalduse määramine ja fantaasiajuurviljavaagnate tegemine, viktoriinid ning erinevad õuetegevused. 7.-8. klassi õpilased said osaleda MTÜ Foorumteatri etendusel „Suhted siin- ja sealpool ekraani“ ning valida igaüks omale kaks töötuba, mille teemadeks mõtete ja tunnetega toimetulek, esmaabi ABC, suutervis, toitumishäired, liiklusohutus ja sportlaseks olemise võlud-valud. 9. klasside õpilased said osa Märt Treieri filmidest „Georg“ ja „Kaspar“, katsetada pöörlevat autot ning juhiseid esmaabiks kiirabi spetsialistilt. Gümnaasiumiõpilastele jagati näpunäiteid esinemisoskuse kohta ning kuidas planeerida oma aega ja tulla toime stressiga.

Täname kõiki päeva õnnestumisse panustajaid ning külalisesinejaid!

Meie kooli õpilased saavutasid Haabersti koolide 3.-5. klasside teateujumises III koha.

Võistkond kuulusid: Heidi Silberg, Viktoria Krauze, Brigita Saar, Magnus Valter Kaljuste, Ralf Rändla ja Johan Hugo Semjonov

Palju õnne!

Märtsikuus osalesid „Rändava bioklassi“ õppepäeval 11.-12. klasside reaal-meedia suuna õpilased. Terve koolipäeva toimunud labori jooksul said noored kasutada tänapäevaseid DNA analüüsi meetodeid ja töötada nüüdisaegse laboriaparatuuriga, lisaks räägiti eluteaduste valdkonda kuuluvate teadusharude saavutustest.

Bioklassi loenguid ja praktikume viivad läbi Tartu Ülikooli Bioteaduste Üliõpilaste Seltsi (BÜS) tudengid, kes on saanud vajaliku väljaõppe. Projekti „Rändav bioklass“ eesmärgiks on tutvustada koolinoortele eluteadusi ja suurendada nende huvi biotehnoloogia valdkonna vastu ning tõsta teadmiste taset molekulaarbioloogia ja geenitehnoloogia valdkonnas.

Teisipäeval, 9. aprillil 2019 toimub koolis aktiivõppepäev 1.-6. klasside õpilastele. Aktiivõppepäeva eesmärk on toetada erinevate pädevuste, näiteks kultuuri- ja väärtus-, suhtlus-, enesemääratlus-, õpi- ja ettevõtlikkuspädevuse arengut. Aktiivõppepäev võimaldab rakendada muutuvat õpikäsitus ja väljuda nii-öelda tavalise tunni raamidest, tuues klassi ette uusi õpetajaid ning pannes koostööd tegema tavapärasest erinevaid rühmi. Aktiivõppepäev on tegus, huvitav ja loominguline päev, kus toimub õppimine mängu, rühmatöö, arutelude, väitluse, probleemide lahendamise ja muu kaudu. Soovime, et sellisel viisil õppimine kõnetaks ja inspireeriks! Nii õpilane kui ka õpetaja õpivad kõige paremini siis, kui nad on aktiivsed!

Aktiivõppepäev algab kell 9.00. Täpsemat infot annab klassijuhataja.

Samal päeval toimub ka tervisekonverents „Terviseteadlik noor“, mis on suunatud 7.-12. klassi õpilastele. Päevakavas on teemad tervisest moeni ja spordist autosõiduni.

Tallinna Järveotsa Gümnaasiumi mudilaskoor osales edukalt festivalil "Balti Noodid 2019", mis toimus 31. märtsil 2019 Lindakivi kultuurikeskuses.

Õpilasi juhendas õpetaja Aleksandra Di Maio.

30. märtsil 2019 toimusid Eesti Meistrivõistlused lamades surumises.
II koha saavutas 11.a klassi õpilane Alex Lepik (võistlusklassis juunior) kehakaalus kuni 74kg, surudes 90kg.
II koha saavutas 9.a klassi õpilane Martin Veližanin (võistlusklassis noor) kehakaalus kuni 93kg, surudes 105kg.

Tugevaid noormehi juhendas treener Ants Rosenbaum