Märtsi lõpus korraldas Keskkonnaamet veepäevale pühendatud veebiviktoriini, milles osales 2146 õpilast (5.-6. klass) 114 koolist. Osa võtsid viktoriinist ka meie kooli teadusringi 5.a klassi õpilased. 

Küsimused olid koostatud Keskkonnaameti 2014. aastal väljaantud veeteemalise õpimapi põhjal ja tulenevad erinevatest vee valdkondadest: põhja- ja pinnavesi, vesi kui elukeskkond, vee kasutamine, veekaitse korraldus, vee reostumine ning selle puhastamine. 

Kõigi viktoriinis osalejate vahel loositi välja 40 veekindlat mobiilikotti. Loosiõnn naeratas ka meie kooli õpilasele Caroliina Roosimägile. Palju õnne!

Õpilasi juhendas õpetaja Karoliina Tõnisson.

Lisainfo: https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/keskkonnaharidus/veeviktoriin