9.-12. klassi õpilastele mõeldud Eesti Mudel-Euroopa Parlamendi sessioon toimus 29. septembrist 2. oktoobrini. Üldkogu veedeti esmaspäeval Riigikogu istungite saalis. Mudel Euroopa Parlament (MEP) on Euroopa Parlamendi simulatsioonimäng, mida korraldatakse kõigis praegustes ja tulevastes Euroopa Liidu liikmesriikides. Ürituse korraldajad valmistavad ette Euroopa Parlamendi simulatsiooni päevakorra, hõlmates Euroopa Parlamendis ja/või oma riigis hetkel aktuaalseid küsimusi ja probleeme. Töö toimub komisjonides. Enne tegeliku töö toimumist komisjonides viiakse läbi team-building tegevused, et komisjoni liikmed tutvuksid üksteisega. Iga komisjon võtab vastu resolutsiooni, mis viimasel päeval peaassambleel ettekandmisele ja põhjendamisele ning kaitsmisele tuleb. Toimub hääletamine resolutsiooni vastuvõtmise kohta.

Mina osalesin õiguskomisjonis, mille resolutsiooni teema oli ,,Milline peaks olema Euroopa Liidu 27 liikmesriigi positsioon lahkumiskõnelustes Suurbritanniaga?’’. Ma võin südamest öelda, et tegemist oli ühe kõige huvitavama ja õpetlikuma üritusega, millest mul on olnud au osa saada. See üritus oli väga ametlik, mis andis sellele erilise väärtuse. Ma sain mõne päevaga laiendada oma silmaringi, väidelda, kaalutleda ja analüüsida erinevaid olukordi ja situatsioone, mis oleksid sõltunud nagu päriselt meist, õpilastest. Kogemuse, mille sain, rääkides Riigikogus kõikide inimeste ees, oli uskumatu. Ma olen igati tänulik selle võimaluse eest ning ma usun, et tänu sellele üritusele tean, mida tulevikult tahan ja mille nimel pingutada. Emotsioonid on üdini positiivsed.